Den gode ler forener os.

Vision og ansvar.

Fem repræsentanter for femte og sjette generation styrer Jacobi-firmagruppens historie for øjeblikket. Lertagstenen definerer vores selvforståelse og ressourceeffektiv økonomisk styring og ansvarlig handlemåde udgør grundlaget for overdragelsen af vores moderne, succesrige familievirksomhed til de næste generationer. „200 år med Jacobi-Walther“ er vores vision. Vores medarbejdere og kvalitetskontrollerede tagsten gør dette muligt.

Fantastiske produkter og gode relationer.

20 tagstensmodeller i mere end 50 farvenuancer og eksklusive overflader udgør vores sortiment for øjeblikket. Vi arbejder konstant på at videreudvikle dette sortiment. Mange af vores medarbejdere har været ansat hos os i årtier, og de tilfører virksomheden lidenskab og engagement. De sørger for, at udvikling, produktion, supervision og ordreafvikling udføres professionelt og med udgangspunkt i vores kunder. Denne udprægede servicemindede tankegang værdsætter såvel vores partnere gennem mange år som vores nye kunder. Således opstår relationer, som består – ligesom vores kvalitetsprodukter.

Succes og fællesskab.

Succes skaber vi sammen: Vores kunder fra tagbranchen, handelssektoren samt arkitekter og planlæggere opfatter vi som nære partnere. Sammen tilbyder vi den funktionelt og visuelt perfekte tagløsning, som forener sikkerhed, bekvemmelighed og æstetik. Vores omtrent 440 medarbejdere er knyttet tæt sammen med virksomhedens lange succesrige historie, og de holder også sammen i vanskelige situationer.

Den gode ler forener os.

Lær os bedre at kende, og kast et blik på vores historie.

1860

1860

Virksomheden grundlægges af Josef Jacobi i Duderstadt.

1878

1878

Christoph Walther grundlægger murstensproduktion i Langenzenn.

1906

1906

Ved hjælp af en helt ny tørringsproces sker produktionen af tagsten i Duderstadt
uafhængigt af vejrforholdene.

1919

1919

Teglværket i Bilshausen bliver ny filial af firmaet Jacobi.

1925

1925

Investeringer i nye ringovne og en dampmaskine til egen strømproduktion gør arbejdet i Langenzenn mere effektivt.

1935

1935

Fabrikken III i Bilshausen brænder helt ned. Inden for få måneder opfører Josef
Jacobi og hans søn Herbert Jacobi en større og mere moderne fabrik igen.

1946

1946

Jacobi Tonwerke flytter sit hovedsæde til Bilshausen.

1950

1950

In Langenzenn wird die Biberproduktion aufgenommen.

1988

1988

Herbert Jacobi overdrager ledelsen af virksomheden til sine to sønner Helmut og Klaus Jacobi (femte generation).

1991

1991

Med en computerstyret tunnelovn og H-kassette-teknologi starter tagstensfabrikken
i Duderstadt produktionen op med den mest moderne teknologi.

1995

1995

Fabrik V starter produktionen af store falstagsten i Bilshausen.

Til en pris på næsten 2 mio. D-mark installeres et røggasrensningsanlæg samt en presse til tilbehør i fabrikken i Langenzenn.

1998

1998

En meget moderne glasurfabrik (20 mio. D-mark) i Bilshausen erstatter  klinkefabrikken, der var placeret dér på det tidspunkt.

Brik+Brik grundlægges af Tage Brik. Der tegnes samhandelskontrakt med Jacobi
Tonwerke.

2000

2000

Jacobi fabrik V i Bilshausen køber en ny ovn til en pris på 15 mio. D-mark.
Denne øger den årlige kapacitet til 70 mio. falstagsten.

2005

2005

Det er nu den største familieejede mellemstore virksomhed i den tyske  tagstensbranche i kraft af fuldstændig overtagelse af firmaet Walther Dachziegel GmbH.

2010

2010

Max Jacobi (søn af Klaus Jacobi) træder ind i virksomheden (sjette generation).

2014

2014

Lucas Jacobi (søn af Klaus Jacobi) og Dominic Jung (svigersøn til Helmuth Jacobi)
udgør sjette generation.

2017

2017

Idriftsættelse af et moderne blokvarmekraftværk i Bilshausen.

2018

2018

Brik+Brik skifter navn til Jacobi Tegl A/S og er nu en del af Jacobi-firmagruppen.


Mange forskellige produkter

20 forskellige tagsten i mere end 50 forskellige farvenuancer og eksklusive overflader sikrer et næsten uendeligt udvalg, så man kan finde den perfekte tagsten til enhver bygning. Lad dig inspirere af Jacobi-Walthers lertagsten.


Vores medarbejdere – grundlaget for vores succes

Mange af vores medarbejdere har været ansat hos os i årtier, og de tilfører virksomheden lidenskab og engagement. De sørger for, at udvikling, produktion, supervision og ordreafvikling udføres professionelt og med udgangspunkt i vores kunder. Denne udprægede servicemindede tankegang værdsætter såvel vores partnere gennem mange år som vores nye kunder. Vores omtrent 440 medarbejdere er knyttet tæt sammen med virksomhedens lange succesrige historie, og de holder også sammen i vanskelige situationer.

Således opstår relationer, som består – ligesom vores kvalitetsprodukter.

Kontaktpersoner