Haglskader? Vores styrke er din sikkerhed!

Fast nedbør kaldes hagl allerede fra en diameter på 5 mm. Små byger med snehagl er dog ret harmløse for et tag, der er lagt godt. Kombineret med kraftig regn og storme opstår der dog haglvejr, som bliver mere intenst for hvert år og kan forårsage mere alvorlige skader på taget. Så er det godt, at vi tilbyder haglsikre tagsten! Tegltagsten fra Jacobi-Walther har altid haft en tykkelse på 10 mm og derover. I fremstillingen sparer vi ikke på materialet, for det er takket være en stor masse, at vores kvalitetstegl er garant for en god haglbestandighed. Da nogle af vores tagstensmodeller blev certificeret, kunne de opnå høje haglmodstandsklasser, uden at det var nødvendigt at ændre tagstensform og låsefalse. Vores tagsten er derfor stadig lige så nemme at lægge som før.

Haglmodstandsklasser med samme gode oplægning

Helt fra begyndelsen var der én ting, der var vigtig for os: Vores tagsten skulle opnå de høje haglmodstandsklasser, og det skulle ske uden konstruktionsmæssige ændringer i de områder af teglformen og de false, der er relevante for tagdækningen. Dette mål har vi nået udelukkende med vores tagsten! Vi har altid satset på massive tagsten med en tykkelse på mindst 10 mm, der kan modstå belastninger som f.eks. hagl, og vi sparer ikke på leret ved fremstillingen. I vores øjne er masse en vigtig byggesten for at opnå kvalitet! For den tagdækker, der lægger taget, betyder dette et højt sikkerhedsniveau i tagdækningen. Det gælder især for vanskelige valmtage med mange tilskæringer. De er stadig lette at lægge, fordi forskydningsområderne består, hvilket gør dem meget lettere at arbejde på.

Tagdækning med J11v flade tagsten for god modstandsdygtighed over for hagl

Disse tegltagsten er certificeret som haglsikre

I tæt samarbejde med det anerkendte tyske institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH er vi begyndt at certificere de første Jacobi-Walther-tagstensmodeller. Vores tagsten J160, J13v, W6v og Z5 opnåede haglmodstandsklasse 4 allerede i 2021, hvilket svarer til et haglvejr med hagl på op til 40 mm. Den flade tagsten J11v fik desuden tildelt topværdien HW5 som flad falstagsten i 11-format fra tysk produktion! Derefter bestilte vi yderligere tests. Nu har tre tagsten mere fået haglmodstandsklasse 4 – vores flade tagsten Walther Stylist, dobbelt mulden Tradition 2021 og tagstenen Z10.

Haglvejr bliver værre og værre

Statistisk set er haglbyger ikke kun blevet hyppigere i de senere år, men også mere intense (kilde: www.baunetzwissen.de). Så sent som i 2019 forårsagede hagl på størrelse med golfbolde enorme skader i det sydlige og østlige Tyskland. Smadrede tagsten, bulede biler og knuste ruder var resultatet af stormen. Det øgede antal haglbyger i Tyskland forårsager skader for millioner! Beskyttelse mod alvorlige tagskader forårsaget af hagl opnås frem for alt med haglcertificerede kvalitetsprodukter.

Derfor drøftes et såkaldt haglregister aktuelt i Tyskland – Østrig og Schweiz har allerede indført det. En klassificering i såkaldte haglmodstandsklasser (HW) hjælper i visse regioner, når der skal vælges tagsten, og forsikringsselskaber benytter dem også gerne. Til brug for certificering blev der defineret flere haglmodstandsklasser, hvor en værdi på 1 svarer til en generelt svag haglbeskyttelse, mens en værdi på 5 svarer til en meget høj haglmodstand.

Certificering af haglsikre tegltagsten

Test og certificering af haglsikre tegltagsten udføres af det anerkendte tyske institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH i Linz. Det udføres ved, at iskugler af forskellig størrelse og vægt skydes med en bestemt hastighed vinkelret ind på tagstensfladen. Komponenter, der f.eks. går fri af skader ved sammenstød med en diameter på 30 mm, men som beskadiges af en diameter på 40 mm, klassificeres som haglmodstandsklasse 3. Komponenter med haglmodstandsklasse 5 kan også modstå beskydning med hagl på 50 mm i diameter. Haglmodstandsklassen definerer altså den værdi, hvor komponenten ikke beskadiges.

Til IBS-Institut
Certification of clay roof tiles for hail resistance