Kolofon


Angivelser i medfør af § 5 i TMG:

Jacobi Tonwerke GmbH

Osteroder Str. 2
37434 Bilshausen

HRB 102004, byretten i Göttingen
repræsenteret ved direktørerne Hans-Helmuth Jacobi, Max Nikolaus Jacobi, Günther Reese

CVR-nr.: DE116207683

Dachziegelwerke Bilshausen GmbH&Co.KG

Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen

HRA 201806, Amtsgericht Göttingen
repræsenteret ved Jacobi Tonwerke GmbH

CVR-nr.: DE132756193

Walther Dachziegel GmbH

Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn

HRB 690, byretten i Fürth
repræsenteret ved direktørerne Max Nikolaus Jacobi, Günther Reese, Dominic Wilhelm Jung

CVR-nr.: DE132756193


Kontakt

Telefon: +49 5528 9100
Telefax: +49 5528 910139
E-Mail: info@jacobi-tonwerke.de

Ansvarlig for indholdet i medfør af § 55, stk. 2 i RStV:

Lucas Jacobi
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen

Vi er ikke indstillet på eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugerforligsinstitution.


Ansvar for indhold

Som tjenesteudbyder er vi i medfør af § 7, stk.1 i TMG ansvarlig for eget indhold på disse sider i overensstemmelse med generel lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 i TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede eksterne oplysninger eller at undersøge forhold, der tyder på en ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne oplysninger eller spærre brugen af oplysninger i henhold til generel lovgivning forbliver uberørt heraf. En sådan hæftelse er dog først mulig fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til en konkret overtrædelse af lovgivningen. Når vi får kendskab til sådanne overtrædelser af lovgivningen, fjerner vi dette indhold øjeblikkeligt.

Ansvar for link

Vores tilbud indeholder link til eksterne websites fra tredjemand, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for dette fremmede indhold. Det er altid den pågældende udbyder og eller operatør af siderne, der er ansvarlig for indholdet af de sider, der linkes til. De sider, der linkes til, blev kontrolleret for mulige overtrædelser af lovgivningen på det tidspunkt, hvor brug af link blev etableret. Ulovligt indhold blev ikke konstateret på det tidspunkt, hvor brug af link blev etableret.

En permanent indholdsmæssig kontrol af de linkede sider er dog ikke rimeligt uden konkrete holdepunkter for en overtrædelse af lovgivningen. Når vi bliver bekendt med overtrædelser af lovgivningen bliver sådanne link omgående fjernet.

Ophavsrettighed

Det indhold og materiale, som er oprettet af operatørerne er siderne, er underlagt tysk ophavsret. Mangfoldiggørelse, bearbejdning, udbredelse og enhver form for brug uden for ophavsrettens grænser kræver skriftlig tilladelse fra den pågældende forfatter eller udvikler. Downloading og kopiering af denne side er kun tilladt til privat og ikke til kommercielt brug.

Hvis indholdet på denne side ikke oprettes af operatøren, iagttages tredjemands ophavsret. Især indholdet fra tredjemand markeres som sådant indhold. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af en ophavsret, beder vi dig om at give os besked. Når vi bliver bekendt med overtrædelser af lovgivningen bliver sådant indhold omgående fjernet.